Integrácie
TeamViewer


Funkcie aplikácie TeamViewer vo vašom vlastnom aplikačnom prostredí

IntegrovaťIntegrovať TeamViewer do vašich pracovných postupov

VytvoriťVytvoriť vlastnú aplikáciu, ktorá zodpovedá vašim potrebám

Koncentrujte svoje aktivity

Vďaka integráciám aplikácie TeamViewer, TeamViewer API a SDK zdieľania obrazovky pre systémy iOS/Android môžete plynule začleniť aplikáciu TeamViewer do svojej každodennej práce. Stiahnite si niektoré z príkladov integrácií a pozrite si typické prípady použitia integrácií.

Vyvíjajte vlastné aplikácie použitím dokumentácie rozhrania API alebo integrujte pripravené aplikácie a skripty do svojho pracovného prostredia, napríklad systémov lístkov, CRM alebo e-mailových aplikácií.Prostredníctvom SDK zdieľania obrazovky môžete poskytovať okamžitú vzdialenú podporu pre aplikácie v systémoch iOS a Android.

Kontaktujte nás!

Chcete integrovať aplikáciu TeamViewer do svojho softvéru? Máte otázky týkajúce sa dokumentácie rozhrania API ? Kontaktujte nás.