พัฒนา

เอกสารประกอบ API


TeamViewer API และข้อมูลอ้างอิง รวมถึงข้อมูลจำเพาะและเมธอดต่างๆ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบ TeamViewer API | ไอคอน

เอกสารประกอบ API

เอกสารประกอบของ TeamViewer API มีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเมธอดที่พร้อมใช้งาน (รวมถึงตัวอย่างในการเรียกใช้เมธอดดังกล่าว) และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ API

คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ TeamViewer API ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลด