TeamViewer
Tích hợp


Chức năng TeamViewer trong chính môi trường ứng dụng của bạn

Tích hợpTích hợp TeamViewer vào tiến trình công việc của bạn

Phát triểnPhát triển ứng dụng tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu

Tóm lượccông việc

Với tích hợp TeamViewer, TeamViewer API và Chia sẻ màn hình SDK cho iOS/Android, TeamViewer hoàn toàn được nhúng vào luồng công việc hàng ngày của bạn. Tải về một trong các tích hợp mẫu của chúng tôi để thấy các tích hợp có thể được sử dụng tạo khác biệt như thế nào.

Phát triển ứng dụng tùy chỉnh sử dụng tài liệu API hoặc tích hợp các ứng dụng và mã script có sẵn vào môi trường làm việc của bạn, chẳng hạn như hệ thống dấu kiểm, CRM hoặc ứng dụng thư. Bằng cách sử dụng Chia sẻ màn hình SDK, bạn có thể tạo hỗ trợ trực tiếp từ xa cho ứng dụng iOS và Android của mình.

Hãy giữ liên lạc với chúng tôi!

Bạn có muốn tích hợp TeamViewer vào phần mềm của mình không?Bạn có thắc mắc nào về API documentation không?Hãy liên hệ với chúng tôi.